مرور برچسب

سلسله نشست‌های خوانش

ایستگاه سوم سلسله نشست‌های خوانش:
رونمایی از کتاب «چگونه از یک فاجعه اقلیمی دوری کنیم»

دفتری: گیتس در این کتاب با نگرش مهندسی معضل فاجعه اقلیمی را بررسی کرده. انگار که بخواهد یک نرم افزار بسازد با این معضلات ارتباط برقرار کرده و انگار که یک نرم افزار…