مرور برچسب

شاعرانه

منشور عشق

*قاسم امیری *شاعر گفته‌اند و می‌گویند و پس از این خواهند گفت: «عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند». این منشور دنیای رجاله‌هاست. با عشق‌هایی سرشار از گوشت. از…