مرور برچسب

شطرنج

شطرنج و زندگی

*نرگس خدابنده‌لویی *کلاس نهم مدرسه شهید مفتح چند دقیقه‌ای از بازی گذشته بود. هر دو متفکرانه به صفحه شطرنج روبرویمان و مهره‌های سفید و سیاهش، نگاه می‌کردیم تا…