مرور برچسب

شهرت

دغدغه شهر یا شهرت

*حسین زندی *سردبیر آمار ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات دوره یازدهم تنها در استان همدان از مرز 420 نفر گذشت؛ هر چند موضوع تایید صلاحیت­‌ها و سبک سنگین کردن نامزدها…