مرور برچسب

شهری

پل‌های جدایی !

*سید محمدجواد حسینی مرصع *کنشگر معماری و شهرسازی با افزایش تردد و حضور خودروها در معابر شهری به ناچار گره‌هایی از انبوه وسایل نقلیه در برخی از قسمت‌های معابر…