مرور برچسب

شهر حورا

حورا چه شد؟

نوراله‌زاده: اگر ما بتوانیم زیرساخت مسکن را برای خانوارهای نیازمند مسکن تأمین کنیم، قیمت خرید مسکن و در پی آن اجاره‌بهای مسکن کاهش می‌یابد. در نتیجه به طور حتم با…