مرور برچسب

طنز

دربدری در خانه دردار

*فرزاد سپهر *روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه وقتی ماجرا رسیده به روزهای خانه‌مانی و عیدتکانی در اندرونی، با یک خاطره چه به لبخند چه به غم در ایام فعلا مجاز برای هر…