مرور برچسب

عشایر و طوایف همدان

عشایر و طوایف همدان

*نوشته عباس فیضی *تدوین و بازنویسی: مهدی به‌خیال *قسمت دوم ب). فرهنگ عامیانه در این بخش نگاهی گذرا می‌کنیم به آداب و رسوم (ـ فولکور) ایلات و طوایف با…