مرور برچسب

فرهنگ شهرنشینی

کاشانه

*مریم رازانی *نویسنده           آپارتمان‌سازی به شیوه امروزی قدمت چندانی ندارد. می‌گویند شمس‌العماره کاخ گلستان نخستین آپارتمانی است که در ایران ساخته شده چون…

آقا بوق نزن!

در سال‌های اخیر که حجم اتوموبیل در خیابان‌های همدان بسیار زیاد شده است به راحتی می‌توان به اهمیت توجه به فرهنگ صحیح این مقوله چه از سوی رانندگان و چه از سوی عابران…