مرور برچسب

قطار

ایستگاه ناکجاآباد

*حمیدرضا حق‌نظری *روزنامه‌نگار اگرچه اجرای پروژه انتقال ایستگاه راه‌آهن همدان به داخل شهر با مخالفت‌های شدید متخصصان و کارشناسان مواجه شد و مسئولان هم هیچ دلیل…