مرور برچسب

لهجه

توضیحاتی درباره لهجه

*زنده‌یاد سعید دینی در زبان‌شناسی به گونه‌ای از طرز تلفظ های ویژه یک گروه زبانی را لهجه می‌گویند. هر کدام از لهجه‌ها اطلاعات فرهنگی، تاریخی و زبان را انتقال…