مرور برچسب

محمدحسن شهیدی

در «مجموعه کتاب‌های همدان‌نامه» منتشر می‌شود:
نگاهی ریزبینانه به نقد اصلاحات ارضی دوران

داستان کتاب با ضرب‌آهنگی تند آغاز می شود که خواننده را تا انتهای داستان می‌کشاند. مخاطب با خواندن سوال‌هایی که سرهنگ «ذوالقدر» از شخصیت اصلی یا راوی اول شخص می‌کند،…