مرور برچسب

مراکز ترک اعتیاد

ترک آغاز ماجراست

حاتمی: باور کنیم برخی افراد معتاد تا آخر عمر باید مانند یک بیمار قلبی مورد مراقبت قرار بگیرند و کنترل شوند تا جامعه‌پذیرتر شوند و مراکزی مانند ام ام تی و انجمن…