مرور برچسب

مسکن

سرگردانی مالک و مستاجر

*محمد بلوهر *نویسنده و پژوهشگر سرگذشت انسان از دوران‌های بسیار دور که برای یافتن خوراک و تهیه پوشاک و پیدا کردن سرپناه یا مسکن، دشت و کوه و جنگل را می‌نوردید و…

چالشی به نام مسکن

*سید محمد جواد حسینی مرصع *کنشگر معماری  شهرسازی با نگاهی به آمارهای جمعیتی ملاحظه می‌شود که نسبت 70 درصدی جمعیت روستایی به جمعیت شهری در کشور ما در دهه سی…