مرور برچسب

مشکلات اقتصادی

تقدیس بی‌سوادی نکنیم

*لیلا بهرامی *جامعه‌شناس با تشدید بحران اقتصادی‌ و اوضاع نابسامان بازار کار و اشتغال، ضرورت درآمد مناسب بیس از پیش احساس می‌شود و دغدغه‌های اقتصادی مردم بیش از…