مرور برچسب

معلم

معلم جایگزین ندارد

*سید امیر قشمی *مدیر موزه آموزش‌وپرورش امسال سالتحصیلی در حالی شروع می‌شود که نماینده همدان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کمبود 220 هزار معلم در کشور…