مرور برچسب

میدان

اهمیت ثبت جهانی هگمتانه

*حسین زندی *سردبیر مدت‌هاست مدیران استانی در همایش‌ها، سخنرانی‌ها و گفتگوها از برنامه استان برای ثبت جهانی آثار تاریخی سخن می‌گویند. «محمدناصر نیکبخت» استاندار…