مرور برچسب

نوروز، خیام

نوروز و خیام

*محمد سلگی *کارشناس ارشد ادبیات فارسی هنگامي كه نام «حكيم عمر بن ابراهيم خيام نيشابوري» را مي­‌شنويم، چه واژگاني بر صفحه ذهنمان پديدار مي­‌شود؟ معمولاً اين…