مرور برچسب

همدان، رودخانه، رودخانه عباس آباد

جولان دلالان آب در الوند

این روزها انتقال آب مسئله روز در استان همدان است؛ انتقال آب رودخانه‌های عباس‌آباد و دره مرادبیک به تصفیه‌خانه‌های همدان، انتقال آب از روستاهای کبودرآهنگ به همدان و…