مرور برچسب

پلیس ساختمان

حاصل عملکرد پلیس ساختمان

*عاطفه کلهری یک اتفاق که همانا درست عمل نکردن ارگان‌ها و نهادها به وظایفشان است باعث ساخت‌وساز در باغات شهر شده است، آیا تاوان را نباید افراد دیگری غیر از مالکان…