مرور برچسب

پیاده‌راه، اتوبوس، هگمتانه

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان:
حذف اتوبوس از رینگ نخست، آرزوی مدیریت شهری است

فتحیان‌نسب: اگر این اتفاق بیفتد، ما می‌توانیم به عنوان ظرفیت‌های شهر همدان، دنبال خیابان‌های چند عملکردی باشیم تا نقش‌های مختلفی را ایفا کنند و در کنار آن حمل‌ونقل…

دود اتوبوس‌ها در حلق شهر

همدان‌نامه: برخی کارشناسان معتقدند، ماشین باید از میدان مرکزی و رینگ نخست همدان حذف شود و اولین گام برای تحقق این موضوع، حذف اتوبوس‌ها از این محوطه است، اتوبوس‌هایی…