مرور برچسب

کابوس

کابوس بی‌سرپناهی

رجبی: در حال حاضر قیمت ملک در شهرک مدنی تا متری 10 میلیون نیز خرید و فروش می‌شود در حالی که به خاطر دارم در اسفندماه سال 97 آپارتمانی را با نرخ متری 9 میلیون در…