مرور برچسب

کافه، کافه‌گردی

ابتلا

*مریم رازانی *نویسنده باز نور فندک لحظه‌ای اتاق خواب را روشن کرد. مرد-که سیگار سوم را گیرانده بود- شروع کرد به غُرولند. -  خوره به زبونت زده بود حرف بزنی؟…

کافه؛ چتر آرامش

*وصال جواهری یکی از دلایلی که امروزه کافه‌گردی و کافه‌رفتن بین دهه هشتادی‌ها افزایش یافته، احساس آرامشی است که در آن‌جا وجود دارد. اگر به تصویری از یک کافه نگاه…

مکان با طعم رهایی

*آرمان نوری کافه از جمله مظاهر مدرنیته بود که از همان ابتدا پاتوق روشنفکرانی گردید که به تقلید از فرهنگ کافه‌های پاریس مکانی لازم داشتند برای بحث و جدل و نوشتن.…

کافه‌گردها

همدان‌نامه: این روزها کافه‌ها مکان امن نسل امروزند که تفاوت‌هایشان با من و شما از زمین تا آسمان است. کافه‌ها برای این نسل و در ادامه نسل‌های قبل‌تر مفهومی گسترده‌تر…