مرور برچسب

کبودراهنگ

شهر بی شورا

شنیده‌ها حاکی از آن است که ترجیح منافع شخصی، اختلاف نظر بسیار زیاد میان اعضا شورا، دخالت-های برخی مسئولان خارج از شورا و روابط فامیلی از سوی مسئولان شهری و بعضی…