مرور برچسب

کتاب،

کتاب «جهان ایرانی و همسایگانش در پیش از تاریخ» منتشر شد
ایرانیان در دوران باستان چگونه

همدان‌نامه: کتاب «جهان ایرانی و همسایگانش در پیش از تاریخ» نوشته‌ «سیدمنصور سیدسجادی» باستان‌شناس و پژوهشگر پیشکسوت از سوی انتشارات «دادکین» منتشر شد. این کتاب نقبی…