مرور برچسب

کرونا، روان‌شناسی

یک روان‌شناس بررسی می‌کند:
عوارض روان‌شناختی ویروس کرونا و قرنطینگی متعاقب آن

افرادی که در ارتباطات اجتماعی، توانمندی بدنی، هنر، ورزش و مانند این احساس مفید بودن دارند و امیدوار هستند، کمتر با عوارض روانی ویروس کرونا مواجه می‌شوند. همه افراد…