مرور برچسب

کشت سبزی آلوده

کشت سبزی با طعم آلودگی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند از ورود مدعی العموم به موضوع کشت سبزیجات با آب آلوده خبر داد و گفت: بحث قانونی در پیگیری این موضوع باید با جدیت بیشتری دنبال…