مرور برچسب

کلاهبرداری اینترنتی

مهندسی اجتماعی

*سینا سوادکوهی *کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت شبکه هر تکنولوژی شامل مزایا و معایبی است و از زمانی که اینترنت و گوشی و فضای مجازی در کشور رواج پیدا کرده درصد…