مرور برچسب

کوه

به یاد رفیق کوه و کتاب

*حسین زندی *روزنامه‌نگار مرگ سعید، سنگین‌ترین غمی بود که با از دست دادن عزیزی با آن مواجه شدم؛ خبر مرگی که هنوز نتوانسته‌ام آن را بپذیرم و با آن کنار بیایم.…