مرور برچسب

گردشگری، شهرداری، شورای شهر

در شهرهای موفق دنیا، شهرداری‌ها متولی گردشگری هستند
جا خالیِ شورا و شهرداری همدان از

در اغلب کشورها، شهرداری‌ها به‌عنوان مهم‌ترین سیستم در سازماندهی و شکل‌دهی به شهر بزرگ‌ترین نقش را در توسعه گردشگری شهری دارند. این در حالی است که شورای شهر ششم…