مرور برچسب

یادمان

یادمانی برای خواجه رشید

در مجامع توسعه‌یافته و گاهی کشورهای در حال توسعه، بحث هویت تاریخی و جغرافیایی از مهم‌ترین مباحث است. به همین دلیل افراد تلاش می‌کنند از زادگاه و خاستگاه خود جنبه…