مرور برچسب

یلدا

یلدا؛ میراث کهن

در زمانی حدودا شش هزار تا چهار هزار و پانصد سال پیش که آریاییان در سرزمينی می‌زیستند که امروز به استپ اوراسیا نامی شده است در عرض جفرافیای ۵۰_۶۰ درجه شمالی و در…