اولین ملاقات با پرفسور هشترودی

0

*زنده‌یاد حسین غیور

در سال ۱۳۲۶هجری شمسی که در دانشسرای عالی تحصیل می‌کردم، در اولین ملاقات با پرفسور هشترودی مسئله زیر را که خود طرح کرده و به علت ناآشنایی به ریاضیات عالی در حل آن کوشش بی‌فایده می‌کردم با استاد در میان گذاشتم

مسئله این بود:

خطی رسم کنید که در سه دایره سه وتر به طول‌های متساوی ایجاد کند.

استاد بدون آن‌که قلم روی کاغذ ببرند، بعد ازچند دقیقه قدم زدن و فکر کردن فرمودند که حل این مسئله به رسم مماس مشترک دوسهمی مربوط می‌شود، بنابراین با روش ترسیم هندسی قابل حل نیست.

بنده در شب همان روز بعد از مطالعه و دقت در مسئله به حقیقت گفته استاد پی بردم و از سرعت انتقال و حدت ذهن ایشان در شگفت ماندم. بعدها که افتخار محضر درس استاد به کرات نصیب من شد، دانستم که این جواب تصادفی یا مسبوق به سابقه نبوده است.

اکثر شاگردان آن روز استاد که استادان و دبیران امروز هستند از این مقوله‌ها خاطرات زیادی دارند. برای آن‌که بیان این مطلب فوق حمل بر مبالغه یا مهر شدید شاگرد نسبت به استاد از دست رفته نشود، دانشجویان جوان و آنان که با ریاضی سر وکار دارند زحمت فکر کردن به خود بدهند و ثابت کنند که چگونه حل مسئله فوق منجر به رسم مماس مشترک دوسهمی می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.