شهردار همدان در گفت‌وگو با همدان‌نامه:
تشکیل سازمان گردشگری منوط به انجام مطالعات کارشناسی است

0

*فاطمه کاظمی

*خبرنگار

واقعیت این است که در همه شهرهای ایران، شهرداری‌ها پابه‌پای میراث فرهنگی در حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند و به دنبال توسعه این صنعت مهم در شهرهایشان به منظور درآمدزایی هستند، اما برخی منتقدان، معتقدند شهرداری همدان به خصوص در نوروز ۱۴۰۱، نتوانست نقش پررنگی در حوزه گردشگری که بعد از سه سال تعطیلی، دوباره رونق گرفته، داشته باشد. برخی نیز معتقدند تا در شهرداری همدان، سازمان مستقلی به نام گردشگری تشکیل نشود، نمی‌توان به تأثیرگذاری این ارگان در صنعت نخست استان امیدوار بود.

اما «سید مسعود حسینی» معتقد است اگرچه تشکیل سازمانی به نام گردشگری در شهرداری مهم است و حتما باید پیگیری شود، اما مهم‌تر داشتن اندیشه گردشگری است. شهردار همدان، تشکیل سازمان گردشگری مستقل را منوط به انجام مطالعه کارشناسی می‌داند و معتقد است اگر مطالعات، تأثیر مثبت تشکیل چنین سازمانی بر توسعه گردشگری را تائید کند، با آن موافق است.

وی در این‌باره به همدان‌نامه می‌گوید: شهرداری همدان، توسعه گردشگری را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده، اما معتقدم افرادی که در سازمان گردشگری به کار گرفته می‌شوند، بسیار مهم‌تر هستند. اگر چنین سازمانی تشکیل شود، اما مدیران آن موثر نباشند، نمی‌توان به موفقیت آن امیدوار بود. می‌خواهم بگویم دیدگاه و اندیشه درباره گردشگری مقوله مهم‌تری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

حسینی با تأکید بر این‌که تشکیل چنین سازمانی مباحث قانونی مخصوص به خود را دارد، توضیح می‌دهد: یکی از آفت‌های سازمانی مانند گردشگری افزودن مراحل ادارای برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌هاست، پس دیدگاه و نگاه به گردشگری نیز مقوله مهمی است. قطعا در خصوص تشکیل‌شدن یا تشکیل‌نشدن یک سازمان در شهرداری، باید کار مطالعاتی صورت پذیرد و براساس نتایج مطالعه است که مشخص می‌شود تشکیل چنین سازمانی مفید به فایده خواهد بود یا به طریقی دیگر باید ساماندهی شود. تأکید می‌کنم مهم‌تر از تشکیل سازمان داشتن اندیشه گردشگری است.

وی می‌افزاید: در شهرداری اعتقاد به گردشگری به‌صورت کامل وجود دارد و تمام اهتمام مدیران و کارکنان شهرداری در ارتقای زیرساخت‌های گردشگری است که به تفصیل بیان خواهد شد.

شهردار همدان انتقاداتی که درباره عملکرد شهرداری همدان در نوروز ۱۴۰۱ را غیرمنصفانه می‌داند و می‌گوید: معتقدم هیچ نهادی بیشتر از شهرداری در نوروز ۱۴۰۱ پای کار نبود، هرچند لیاقت و حق شهروندان همدان بیشتر از این‌هاست. همکاران من در شهرداری چه در نوروز ۱۴۰۱، چه در تعطیلات عید فطر، هرچه توان داشتند در حوزه گردشگری به کار گرفتند، که در مصاحبه‌های بعدی به صورت مفصل درباره آن صحبت خواهم کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.