حال زار گردشگری

0

*حسین زندی

*سردبیر

مشکل گردشگری این است که استان برنامه بلندمدتی برای گردشگری ندارد. اگرچه اولویت توسعه استان را گردشگری می‌دانند، اما در واقع برنامه جامعی که بتواند به عنوان نقشه راه برای سال‌های آینده سکان گردشگری را به مقصد برساند، وجود ندارد.

حتی برای کوتاه‌مدت نیز برنامه خاصی دیده نمی‌شود. در تعطیلات نوروز که روزهای پیک گردشگری به شمار می‌آید، بی‌سروسامانی در ستاد استقبال مسافران به وضوح دیده می‌شد.

با این‌که ظاهراً اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان متولی اصلی گردشگری است، اما با امکانات و اعتبار اندکی که در اختیار دارد، نمی‌تواند و نتوانست موضوع گردشگری را به سامان برساند.

شهرداری نیز با این‌که معاونتی در سازمان فرهنگی و گردشگری با نام گردشگری دارد، نمی‌تواند برنامه جامعی را به صورت بلندمدت و چه کوتاه‌مدت ارائه کند.

شاید دوست بدارید :

به طور مثال در تعطیلات نوروزی امسال ستاد خدمات سفر به صورت پراکنده و باری به هر جهت بود. از آموزش‌و‌پرورش و شهرداری و میراث فرهنگی هیچ یک همگرایی نداشتند که نهایتاً به سرگردانی مسافران منجر می‌شد.

امسال نیز مانند سال‌های گذشته بازار اصلی شهر و فروشگاه‌های سوغات تعطیل بودند. به دلیل همزمانی ماه رمضان در روزهای نخستین ماه تمامی رستوران‌های داخل شهر بسته بودند. وضعیت به‌مانند این بود که فردی مهمانی را به خانه دعوت کرده بود و تشنه و گرسنه روانه می‌کرد یا مهمانی دعوت شده بود، اما میزبان به مسافرت رفته بود.

بیشتر اماکن گردشگری نیز در این مدت تعطیل بودند؛ موزه برق، موزه کوهنوردی، موزه آموزش‌و‌پرورش، باغ نظری، خانه بیژن، حمام قلعه و چندین خانه و بنا که در اختیار نهادهای دولتی است، تعطیل بودند.

با این شرایط چه توجیهی برای دعوت از مسافران استان‌های دیگر وجود دارد که همدان را به عنوان مقصد انتخاب کنند؟ به نظر می‌رسد مدیران باید تکلیف خود را روشن کنند که گردشگر و گردشگری در نظر آنان چه جایگاهی دارد؟ اگر نمی‌خواهند نه مردم را خسته کنند و نه مسافران را.

امسال گردشگری پیوند با موضوع ثبت جهانی هگمتانه خورده بود، اما مسیرهای منتهی به هگمتانه هم شرایط خوبی نداشت. حضور معتادان در گوشه و کنار بازار، نبود راهنما و نقشه راه در مسیرهای منتهی به محوطه هگمتانه از اصلی‌ترین مسائل بود. حداقل در سال پیش‌رو مدیران باید به بحث گردشگری توجه ویژه‌ای داشته باشند. به دلیل این‌که گردشگری و موضوع ثبت جهانی هگمتانه پیوندی ناگسستنی دارند.

با ارائه آمار به ارقام نمی توان گردشگری همدان را به پیش برد. مردم باید سود و نتیجه گردشگری را لمس و حس کنند تا بتوانند در این مسیر به توسعه استان کمک کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.