سمن‌ها و سام‌ها؛ سردمداران مسئولیّت اجتماعی – محیط زیستی

0

*داوود محرابی

*کارشناس مشارکت و مسئولیت اجتماعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان

با توجه به پژوهش‌های علمی، تجارب کنشگران و تسهیلگران بومی –  محلی، و همچنین نظر مسئولان و خبرگان جامعه مدنی، سمن‌ها و سام‌ها، کارگزاران استقرار و پایداری سازنده روابط در جامعه‌اند، روابط جامعه در تعاملات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جریان است، با عنایت به اهمیت نامگذاری یک روز در جهان به نام «روز محیط زیست» و با توجه به مفهوم و درون‌مایه اصطلاح «مسئولیت‌پذیری در جامعه»، اندیشه و دغدغه محیط زیستی باید در تاروپود روابط و تعاملات نهادهای چهارگانه (اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و سیاست) جریان داشته باشد، به عبارت دیگر برای حفاظت از محیط زیست یک جامعه بایسته و شایسته است که روح حاکم بر جامعه آموزه ها و دغدغه‌های محیط زیستی باشد، این موضوع مهم و بنیانی در هر جامعه در صورتی به وقوع می‌پیوندد که اهمیت هر یک از بازیگران مسئولیّت اجتماعی – محیط زیستی به درستی درک گردد. با توجه به نمودار زیر «سمن‌ها و سام‌ها» سردمداران این فرآیند در یک جامعه‌اند چون به عنوان حلقه واسط و تسهیلگر بین همه بازیگران عمل می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.