ضرورت نگاه تخصصی مشاور طرح جامع در حوزه شهر دوستدار کودک

0

*رضوان سلماسی

*عضو شورای اسلامی شهر همدان

نقش کودکان به عنوان تأثیرگذارترین گروه سنی برای ساخت آینده و تحقق توسعه پایدار در جوامع مختلف غیرقابل انکار بوده و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در سطوح مختلف مدیریتی با نگاه ویژه به نیازها و الزامات حوزه کودکان ضروری به نظر می‌آید.

در این راستا از ابتدای فعالیت دوره پنجم شورای اسلامی شهر همدان، سیاست‌گذاری برای ایجاد شاخصه‌های لازم «شهر دوستدار کودک» در همدان، به‌عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در دستور کار قرار گرفت.

طراحی و مناسب‌سازی فضاهای شهری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌‌ها از ملزومات جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های اجتماعی و تخصصی در این حوزه به شمار می‌آید.

به استناد مطالعات تخصصی اگر بپذیریم طرح جامع شهری به عنوان سند بالادستی می‌تواند در توسعه و شکل‌گیری شهر و مرتفع ساختن نیازهای موجود جامعه‌ شهری تأثیرگذار باشد، نگاه ویژه به نیازها و الزامات حضور و بهره‌گیری کودکان از فضاهای شهری در طرح مذکور از انتظارات بدیهی به شمار می‎آید.

در حال حاضر با توجه به این‌که طرح جامع شهر همدان در حال بازنگری است و نتیجه تلاش مدیریت‌شهری در ۲ سال گذشته کاندیداتوری همدان برای پایلوت شهر دوستدار کودک بوده، نگاه جامع و تخصصی در این حوزه از سوی مشاور طرح جامع برای شهر همدان ضروری است.

با توجه به سیاست‌های کلان کشوری و تأکیدات پارلمان محلی در زمینه نیاز کودکان در شهر، تمرکز بر روی برخی مباحث ضروری که اشاره خواهم کرد، برای ارزیابی طرح ارائه شده از سوی مشاور مورد تأکید است.

ایجاد فضاهای متناسب با نیاز کودکان از جمله بوستان‌ها و گذرهای تخصصی، معابر مناسب، الزام احداث فضاهای خدماتی در مراکز تجاری و تفریحی از جمله اتاق مادر و کودک، فضاهای بازی و آموزشی کوتاه‌مدت برای کودکان؛ الزامات در راستای ارائه خدمات شهری متناسب با نیاز کودکان در حوزه حمل‌ونقل و مبلمان شهری و همچنین افزایش فضاهای سبز و بوستان‌ها در بلوک‌های شهری با توجه به تغییر سبک زندگی و آپارتمان‌نشینی رایج در شهر از مهم‌ترین مباحث قابل توجه است که باید مورد پیش‌بینی قرار گیرد.

حفظ محیط‌زیست و ریه‌های تنفسی شهر در توسعه‌ شهری با هدف حفظ و ارتقا آسایش و سلامت شهروندان و همچنین حفظ نظم در معابر و فضای معماری و شهرسازی با کنترل تراکم و سطح اشغال مجاز در پهنه‌ها و کاربری‌های مختلف مسکونی، تجاری و مانند این از مهم‌ترین الزاماتی است که باید مورد توجه مشاور طرح جامع شهر همدان قرار گیرد.

با توجه به این‌که توسعه پایدار به حفظ محیط زیست توجه ویژه دارد، در راستای کاهش آلودگی هوا و مدیریت ترافیک شهری پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های استفاده از دوچرخه به عنوان مود حمل‌ونقل شهری و ایجاد الزامات مورد نیاز استفاده از دوچرخه در سطح شهر در راستای ایجاد شهر دوستدار کودک در دستور کار مشاور طرح جامع شهر همدان قرار گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.