موزه نهاوند تعطیل شد!

*سجاد سیف *روزنامه‌نگار بعد از تعطیلی سینمای نهاوند، این‌بار با قفل بی‌تدبیری مجموعه شهرداری و شورای شهر، تنها موزه تاریخ و فرهنگ نهاوند نیز تعطیل شد. با…

شهر من، شهر تو، شهر ما

  شهرها، بستری برای زیست افراد جامعه فارغ از تفاوت‌های فرهنگی، نژادی، قومی و طبقه اجتماعی هستند که تنوع و تکاثر شهروندان به پویایی و بالندگی لایه‌های مختلف جامعه…