مذهب عشق

دکتر عبدالله نصرتی عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه بوعلی آتش افروخته در آتشفشان سینه مولانا، با وجود سپری شدن قرن‌ها از دوران زندگی و مرگ او، روزبه…

ادای دین به کلنل

*محمد سامانی *آموزگار زمستان سیاه ۱۲۹۴ خورشیدی، شعله‌های جنگ جهانی اول بیشتر مناطق جهان، خاورمیانه و ایران را در برگرفته بود. همدان تحت اشغال سپاه اشغالگر…

حجره ناجی

*احسان فکا *نویسنده جدن؟ فوت کردن؟ واقعی؟ جمله‌های من بود، سوال و جواب توامان. مگر می‌شود کسی دوبار فوت کند؟ می‌گویند بالای مغازه‌اش تکه کاغذی زده و نوشته لطفا…

تاریخ مصائب

*مریم رازانی *نویسنده تاریخ ایران زنان مقتدر زیادی را به خود دیده و در اعصار گوناگون، زنان حکومت‌گر، شاعر، سخنور و مبارز پرورده است. از (یوتاب) خواهر…