مرور برچسب

آقا محراب

آقا محراب

*احسان‌فکا *نویسنده «سید وحید برقعی» رئیس هیئت سوارکاری همدان بسیار جامع و کامل به معرفی آقا محراب، از پایه‌گذاران و پیشکسوتان سوارکاری همدان و مربی بسیاری از…