مرور برچسب

بنیاد ایران‌شناسی

رئیس بنیاد ایرانشناسی کشور در سفر به همدان خبر داد:
برنامه‌های بنیاد ایرانشناسی در استان‌ها…

*نسرین زندی *خبرنگار همدان یکشنبه ۵آذر ماه ۱۴۰۲ میزبان رئیس بنیاد ایرانشناسی کشور بود. «محمدحسین رجبی دوانی» رئیس بنیاد ایرانشناسی در سفرش به همدان از آرامگاه…

در گفت‌وگو با سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان مطرح شد:
برنامه‌های بنیاد ایران‌شناسی در

*ستایش مستقیمی بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان در سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی شد. اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان نیز در تهیه و تجهیز ساختمان این بنیاد…