مرور برچسب

بی تفنگ

بی‌تفنگ

*احسان فکا *نویسنده پنجاه هزار تومان برگرداندند. شاگرد اول دانشگاه شده بودم. تخفیف شهریه دادند شد پنجاه هزار تومان چک بانکی. از هفت سالگی تا به امروز برای خرید هر…