مرور برچسب

تابلوسازی

نقش زرین بر چهره شهر

یزدان: انسان زمانی‌که پا به سن می‌گذارد و به سنین بالاتر می‌رسد همواره حسرت جوانی‌اش را می‌خورد و به‌دنبال توانایی‌هایی است که در جوانی‌اش به‌طور بالقوه آن‌ها را…