مرور برچسب

تازه به دوران رسیدگی

میمنت خانم

*مریم رازانی *نویسنده مدت‌هاست قشر تازه نفس و تحصیلکرده‌ای با عنوان فال‌بین و پیشگو و عناوینی از این دست، عمدتا در میان اقشار مرفه و به اصطلاح بالادست جامعه و…