مرور برچسب

تربیت شهروندی

تربیت شهروندی

*سمیه بهبودی *کارشناسی علوم تربیتی هر جامعه برای دستیابی به توسعه یافتگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نیازمند  برخورداری از نیروی انسانی سالم، آموزش‌دیده و آگاه به…