مرور برچسب

تقی مدرسی

یک زندگی شگرف

*آلیس اشتاین‌باخ *ترجمه مهدی جمشیدی «دکتر تقی مدرسی همان شور و شوقی را برای زندگی داشت که در کار روان‌پزشکی و نویسندگی‌اش دارا بود. او این اشتیاق را تا زمان…