مرور برچسب

جشن سده

آتش کم‌جان جشن سده

*حسین زندی *خبرنگار پانزدهم آذر ماه سال جاری، جشن سده به عنوان میراث ناملموس کشور ایران و تاجیکستان در فهرست آثار جهانی ثبت شد، اما به جز انتشار چند خبر،…