مرور برچسب

دادستان همدان

رودخواری قدغن

دادستان همدان: در حال حاضر کارهای مطالعاتی رودخانه گنجنامه مراحل پایانی خود را طی می‌کند و تیم مطالعاتی طی جلسه‌ای در شورای شهر جزئیات را توضیح دادند و ما نیز…