مرور برچسب

دامداری

سلاخی امید

*حسین صالحی *دامپزشک هیچ‌گاه فکر نمی‌کردم نشستن پای درد و دل پیرمردی روستایی سوژه‌ای شود برای نوشتن از رنج‌هایی که این روزها از چشم همه پنهان مانده است.…