مرور برچسب

روان‌شناسی ورزشی

روان‌شناسی ورزشی

*محمد اسدی‌پیروز *دانشجوی دکتری روان‌شناسی روان‌شناسی ورزشی در ابتدا جزئی از حوزه کاری مربیان ورزشی بود، اما در حال حاضر در کشورهای پیشرفته به صورت کاملا مستقل…